ติดต่อเรา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองลำรี   ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 029231125 เบอร์โทรสาร 029231125
Email : Prasertlumree4647@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน